ขับรถชิดชวา

 

ในประเทศฝรั่งเศส เราต้องขับรถยนต์ชิดด้านชวาไว้เสมอ ดังนั้นพวงมาลัยรถยนต์จึงอยู่ด้านซ้าย เราจะรู้ได้ว่ารถคันใดมาจากส่วนใดของประเทศฝรั่งเศสด้วยการดูหมายเลขที่ป้ายทะเบียนรถ เดปาร์เตอะม็องต์ ของฝรั่งเศสต่างมีหมายเลขประจำแคว้น หมายเลขประจำแคว้นที่รถยนต์กับเลขรหัสไปรษณ๊ย์นั้นใช้อย่างเดียวกัน

You may also like...