ข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสมีเมืองหลวง คือ ปารีส พื้นที่ 550,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก

ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ทิศเหนือจรดช่อง แคบอังกฤษ ประเทศเบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก ทิศตะวันออกจรดเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใต้จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันดอร์รา และสเปน

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส

  • ประชากร 65.95 ล้านคน
  • ภาษาราชการ คือ ฝรั่งเศส
  • ศาสนา โรมันคาทอลิกร้อยละ 83-88 โปแตสแตนส์ร้อยละ 2 ยูดายร้อยละ 1 อิสลามร้อยละ 5-10 ไม่มีศาสนาร้อยละ 4
  • การปกครอง ประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข (วาระ 5 ปี มีอ านาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามคำแนะนำ ของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภา และมีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎร (National Assembly) และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า รัฐบาล)
  • ประมุข นายฟร็องซัวส์ ออล็องด์ (Mr. Francois HOLLANDS) (2555-ปัจจุบัน)
  • ผู้นำรัฐบาล นายฌ็อง-มาร์ก เอโร (Mr.Jean-Marc Ayrault) (2555-ปัจจุบัน)
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังและการค้าระหว่างประเทศ  นายปอแอร์ มอสโควิซี(Mr. Pierre Moscovisi)

You may also like...