งานเทศกาลและงานฉลอง

 

งานฉลองเทศกลาพื้นบ้านทั่วไปประเทศมีจำนวนหลายร้อยงาน บางงานฉลองให้แก่นักบุญต่างๆ บางงานฉลองให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การเก็บองุ่น การเก็บดอกลาเวนเดอร์ บางงานฉลองให้แก่ผลผลิตของท้องถิ่น เช่น หอยโข่ง เนยแข็ง หอยนางรม ที่แคว้นเบรตตานีมีงานฉลองให้แก่นักบุญของแคว้นเรียกว่า งานปาร์ดง ชาวเบรตตานีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม และร้องรำทำเพลงแบบพื้นบ้าน

You may also like...