ทัวร์พระราชวังแวร์ซายส์

พระราชวังแวร์ซายส์ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อปลายคริสศตวรรษที่ 16 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 31 ปี มีคนงานก่อสร้างราว 35,000 คน

มีชื่อเสียงในด้านความฟุ่มเฟือย เพราะใช้หินอ่อนสร้างถึง60 ชนิด ใช้ทองคำหลายสีหลายชนิด เพราะเป็นทองคำที่ขุดมาจากหลายหลุมแต่ละหลุมมีสีต่างกัน พื้นที่ของพระวัง 11.1 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เป็นอาคาร 110,000 ตารางเมตร นอกนั้นเป็นอุทยาน อาคารของพระราชวังประกอบด้วยตำหนักเอก และตำหนักเหนือใต้ แบ่งเป็นห้องต่างๆประมาณ 500 ห้อง แต่ละห้องวิจิตรพิสดาร มีทั้งรูปปั้น รูปแกะสลัก ภาพสีน้ำมันและโบราณวัตถุล้ำค่าต่างๆหลากหลาย ห้องที่มีลักลักษณะพิเศษคือห้องกระจก ซึ่งเป็นท้องพระโรงเก่า บนเพดานเป็นภาพเขียนสีน้ำมันขนาดยักษ์ มีการคำนวณกันว่า “ทุกๆสิบฟรังค์ที่เก็บภาษีมาจากประชาชนฝรั่งเศส หกฟรังค์จะจมหายไปกับความสุรุ่ยสุร่ายในแวร์ซายส์”

ทัวร์พระราชวังแวร์ซายส์

หลังจากมีการปฏิวัติในฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ถูกหลงลืมไปเป็นเวลานาน ทำให้ทรุดโทรมลงอย่างมาก เครื่องตกแต่งถูกขนย้ายกระจัดกระจาย ต่อมามีการบูรณะขึ้นใหม่โดยได้รับความเอื้อเผื่อแผ่ของอัครมหาเศรษฐี จอห์น ดิ รอคกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์และบุตรชาย ดังนั้นที่เราเข้าไปชมเป็นพระราชวังที่บูรณะแล้ว จึงไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมมากน้อยเพียงใด

You may also like...