ที่อยู่อาศัย

 

คนฝรั่งเศสส่วนใหญ่เกือบสามในสี่อาศัยอยู่ในเมืองหลายคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือห้องชุดในอาคารเก่าแก่ใจกลางเมือง บางทีก็ต้องเป็นห้องชุดในอาคารสมัยใหม่หรูหราแถบซานเมือง ตามเมืองใหญ่ๆ มีกฎหมายห้ามสร้างอาคารสูงๆ ใจกลางเมือง ผู้คนที่อยู่แถบซานเมืองก็จะเดินทางไปมาจากบ้านและที่ทำงานทุกวัน

คนฝรั่งเศสหนึ่งในสี่อาศัยอยู่ในชนบท หลายคนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แต่จะมีเขตชุมชน พร้อมด้วยวัดและร้านค้าเล็กๆ บ้านเรือนมีขนาดเล็กสร่างตามแบบที่เคยใช้มาแต่โบราณ คือมีหน้าต่างบานเกล็ด บางคนจะอาศัยอยู่ตามบ้านกิ่งไม้

You may also like...