น้ำหอมฝรั่งเศส

 

สำนักออกแบบแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ได้ผลิตน้ำหอมตามชื่อเครื่องหมายการค้าของตนออกจำหน่ายมีทั้ง ดิยอร์ ชาแนล วอร์ธแลพะจิวองชิ ประเทศฝรั่งเศสมีอุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เมืองกราส ทางภายใต้เป็นศูนย์กลางของการผลิต การผลิตกลิ่นน้ำหอมจะใช้ดอกลาเวนเดอร์ซึ่งงอกงามในท้องถิ่นภาคใต้ และดอกไม้ที่นำเข้ามาจากถิ่นอื่น เช่น ดอกกุหลาบ ดอกมิโมซา ดอกไวโอเลตและดอกส้ม

You may also like...