ประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก มีพื้นที่ 544,000 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งเกาะคอร์ซิกา เมืองหลวงคือ ปารีส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากแผนที่จะเห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสมีฝั่งทะเลเป็นแนวยาวเลียบริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาณาเขตภาคพื้นดินจรดประเทศสเปน อิตาลี สวิเซอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และเบลเยียม ระหว่างประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสคั่นด้วยช่องแคบอังกฤษ

ประเทศฝรั่งเสปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ ชื่อทางการเรียกว่า ลาเรปุบลิกฟรองแซส หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล รัฐสภาประกอบด้วยผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

You may also like...