ฝรั่งเศสรุดหน้า

 

ประเทศฝรั่งเศสมีความยิ่งใหญ่เป็นที่ 4 ของโลกในการผลิตรถยนต์รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมนี รถยนต์ชื่อดังที่สุดของประเทศฝรั่งเศสได้แก่ เรโนลย์ เปอโยต์ และซีตรอง รถเหล่านี้ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศหลายประเทศ นักออกแบบรถยนต์ของฝรั่งเศสยังคงมองหาความแปลกใหม่อยู่เสมอ แบบล่าสุดของรถเรโนลต์ ออกแบบเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยการใช้กระแสไฟฟ้า

ระบบการรถไฟฝรั่งเศสหรือ SNCF มีรถไฟที่ทันสมัยและมีความเร็วสูง รถไฟทีจีวี เป็นรถไฟโดยสารที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกเฉลี่ยกว่า 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟทีจีวีขบวนแรกเริ่มบริการเมื่อ พ.ศ.2524 ปัจจุบันนี้วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองในประเทศฝรั่งเศส

You may also like...