อาชีพของคนฝรั่งเศส

อาชีพ

ผู้คนในเมืองใหญ่ๆ ส่วนมากทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และโรงงานผลิตเครื่องบิน ในชนบทผู้คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเลี้ยงแกะและวัว ทำนา ปลูกพืชไร่และไม้ผลต่างๆ เช่น ข้าวสาลี แอปเปิ้ล องุ่น และหัวผัดกาด คนปารีสในเมืองแถบภูเขาแอลป์และชายฝั่งทะเลโกตดาซูร์ส่วนมากประกอบอาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ตำรวจ

ตำรวจ

 

ประเทศฝรั่งเศสมีตำรวจอยู่สองประเภท ประเภทแรกเรียกว่า เล ชองดาม ทำงานตามต่างจังหวัด ประเภทที่สองเรียกว่า เล ซาชอง เดอ โปลิส ทำงานในเมือง หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อเรียกตำรวจคือ 17


 

ไปโรงเรียน

โรงเรียน

 

เด็กๆ ฝรั่งเศสต้องไปโรงเรียนตั้งแต่อายุ 6-16 ปี เด็กอายุ 6-11 ปี จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถม อายุ 11-15 ปี เรียนในโรงเรียนมัธยม ต่อจากนั้นหลายคนจะเข้าโรงเรียนมัธยมปลาย หรือที่เรียกว่า ลิเซ เพื่อเรียนหลักสูตร บักกาโลเรอาต์ หรือไม่ก็เรียนวิชาชีพเพื่อทำงาน การสอบไล่ “บัก” เป็นการสอบที่ยากที่สุด ต้องสอบ “บัก” ให้ผ่านก่อนจึงจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้

โรงเรียนส่วนใหญ่เขาเวลา 8.30 น. เลิกเวลา 17.30 น. พักกลางวัน 2 ชั่วโมง เวลาเรียนแต่ละวิชาคาบละ 55 นาที ให้เวลา 5 นาที สำหรับเปลี่ยนห้อง บางครั้งก็เรียนเช้าวันเสาร์ด้วย วันหยุดเต็มวันอีกหนึ่งวันคือวันพุธ

You may also like...