อุโมงค์ลอดช่องแคบ

 

ความคิดที่จะมีอุโมงค์เชื่อประเทศอังกฤษกับประเทศฝรั่งเศสเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2339 ส่วนการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 แล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2533 รถไฟโดยสารแบบพิเศษจะนำผู้คนเดินทางออกจากเมืองกาเลส์ ประเทศฝรั่งเศส ลอดท้องทะเลไปสู่เมืองฟอล์กสโตน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในอุโมงค์ยังมีช่องทางเดินรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าด้วยการเดินทางจากกรุงลอนดอนสู่กรุงปารีสโดยวิธีนี้จะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง 15 นาที เท่านั้น

You may also like...