เพลงชาติ

 

เพลงชาติฝรั่งเศสเรียกว่า ลามาร์เซยแยส ผ็แต่งเป็นทหารชื่อ โคลด รูเจต์ เดอ ลิส จุดประสงค์เพื่อปลุกใจกองทัพปฏิวัติขณะที่เดินเท้าจากเมืองมาร์เซยไปยังกรุงปารีสเมื่อพ.ศ. 2335 เพลงปลุกใจนี้กลายเป็นเพลงชาติเมื่อพ.ศ. 2338

You may also like...