โระกูโกะ แมนแซน

โระกูโกะ แมนแซน สร้างขึ้นมานานกว่า 1300 ปีแล้ว คือชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่ 6 เขตตามวัดและศาลเจ้าต่างๆที่กระจายตัวกันอยู่บริเวณยอดเขาฟูตาโกะในแหลมคูนิซากิ

โระกูโกะ แมนแซน จะเป็นส่วนผสมของศาสนาพุทธ นิกายชินโต และการบูชาภูเขาและเทพเจ้า ซึ่งจะมีศาสนาและพิธีกรรมต่างๆไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆของญี่ปุ่น เน้นสถาปัตยกรรมที่เป็นหินเช่นพระพุทธรูปหินและรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆที่เป็นหิน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมี 3 ที่ด้วยกัน คือ วัดฟูตะ วัดฟูคิจิ คุมาโนะ มาไกลบุตซุ

 Manojo Mano

  • วัดฟูตะ สร้างขึ้นในปี 782  ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาอันได้แก่ ภูเขานันตาอิ ภูเขาเนียวโฮะ และภูเขาทะโระเปิดบริการตลอดปี เวลา 8.00-17.00 น.
  • วัดฟูคิจิ มีพระพุทธรูปในวิหารหลักสลักจากไม้จันทน์เทศ  ภายในวิหารมีภาพวาดสีสันสดใสของสรวงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวพุทธ  ภายในบริเวณวัด คุณจะได้เห็นหินสลักอักษรสันสกฤตและสถูปแบบพุทธ  และใบไม้เปลี่ยนสีช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะงดงามเป็นพิเศษ
  • คุมาโนะ มาไกลบุตซุ เป็นดินแดนสำคัญแห่งจิตวิญญาณของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับกล่าวขานว่าเป็น ดินแดนที่มีเทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่ ภูมิทัศน์อันเป็นปริศนาได้ให้หนทางในการค้นพบตนเอง การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และการเยียวยา นักแสวงบุญได้เดินทางครั้งแรกมายังดินแดนอันห่างไกลและศักดิ์สิทธิ์นี้ในสมัยเฮอัน

You may also like...