โระกูโกะ แมนแซน คือชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่ 6 เขตตามวัดและศาลเจ้าต่างๆที่กระจายตัวกันอยู่บริเวณยอดเขาฟูตาโกะในแหลมคูนิซากิ

ซึ่งจะมีศาสนาและพิธีกรรมต่างๆไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆของญี่ปุ่น โดยจะเป็นส่วนผสมของศาสนาพุทธ นิกายชินโต และการบูชาภูเขาและเทพเจ้า ที่จะเน้นสถาปัตยกรรมที่เป็นหินเช่นพระพุทธรูปหินและรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆที่เป็นหิน

Rokugo Manzan

วัดหลักที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง

  • วัดฟูตะเป็นวัดหลักของทั้ง 6 พื้นที่ ตั้งอยู่ในเนินเขาที่เป็นป่า ใกล้กับยอดเขาฟูตาโกะ สร้างขึ้นมานานกว่า 1300 ปีแล้ว มีพระพุทธรูปหินและรูปปั้นหินของเทพเจ้าต่างๆอยู่ ที่ด้านหลังของอาคารวัดจะมีทางปีนเขา เพื่อชมธรรมชาติด้วย
  • วัดฟูคิจิตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดฟูตะประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นหนึ่งวัดที่ของสร้างเพื่อพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและอาคารวัดยังเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะคิวชู
  • คุมาโนะ มาไกลบุตซุ คือพระพุทธรูปหินแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ สูงประมาณ 7-8 เมตร สร้างด้วยการแกะสลักหน้าผาของภูเขาลึกเข้าไปในป่า อยู่ห่างจากวัดฟูกุจิประมาณ 10 กิโลเมตร

You may also like...